Deep Water Energy

Voor zo’n bijzonder project als dat van Deep Water Energy maak ik graag een uitzondering van de normale werkzaamheden. DWE heeft de Oryon Watermill ontwikkeld, dit is een onderwaterturbine die men kan plaatsen in langzaam stromend water, zoals bijvoorbeeld rivieren, en hier energie uit kan opwekken. Een groene, duurzame manier van energie opwekken! Ik hoop de Oryon Watermill snel tegen te komen in de rivieren in mijn buurt.